Contributie

Bij aanmelding contant betalen:  5,00 inschrijfgeld plus 15 euro bondscontributie plus 1 maand contributie. Totaal dus 30 euro te betalen bij inschrijving. Daarna via de automatische incasso. (Voor actuele bank en/of gironummers en voor actuele contributie, zie inschrijfformulier)

© 2005 - 2007 Deviation Media Solutions